Työyhteisösovittelu

 Työyhteisökonflikteihin tarttuminen ei aina ole helppoa. Työyhteisösovittelija auttaa riidan osapuolia sovittelumenettelyn avulla löytämään heidän omassa hallussaan olevan tiedon ja voiman ratkaista konflikti.

Sovittelija ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset määrittelevät ratkaisun itse, ei sovittelija.

Sovittelija on puolueeton prosessin vetäjä.