"Dialogisuus on avain muutokseen"

Jan Koskinen                

Työnohjaaja STOry & Työyhteisösovittelija

"Työnohjaajana olet tavoitteellinen, napakan turvallinen, joka antaa tilaa tunteille."

     Työnohjaus on tavoitteellinen tutkimusmatka.

-> Työhyvinvointia työyhteisölle ja työn tarkastelua ongelmatilanteissa. 

-> Palautteen merkitys! Miten otan ja annan palautetta.

-> Muutokseen valmentautumista ja muutoksen yli selviämistä.

-> Dialogisuuden lisääminen. 

-> Tunteet kuuluvat työyhteisöön.

Tarjoan seuraavia työnohjauspalveluja:

Työyhteisön työnohjaus

- Ryhmätyönohjaus

- Yksilötyönohjaus

- Ongelma- ja kriisitilanteiden käsittelyä

- DKT työnohjaus

- Case-työnohjaus tunnesäätelyongelmaisen potilaan hoitoon

Työnohjausta työyhteisöihin ( STOry):

  • työn laatu ja tehokkuus sekä asiakastyytyväisyys parantuvat
  • työntekijän ammatillinen identiteetti vahvistuu
  • työssä jaksaminen paranee, koska omien kokemusten jakaminen vahvistaa sisäistä voimantunnetta
  • työnohjaus mahdollistaa oppimisen muilta
  • työyhteisön ilmapiiri paranee ja poissaolot vähenevät
  • esimiestyö ja johtaminen kehittyvät
  • perustehtävä kirkastuu
  • työn laatuvaatimuksia voidaan määritellä yhdessä työnohjauksessa
  • moniammatillinen toiminta jäsentyy  

Jan Koskinen

Puh. 0400 715 248

Puheluihin vastaan parhaiten klo. 15.00 jälkeen.

Email: Tyonohjaus@jankoskinen.fi